Textilverkstad

Lenas vävprover


Min faster Lena Sandberg gick på Väfskolan i Borås på 1920-talet. När jag hjälpte min far att ta hand om hennes dödsbo hittade vi i källarförrådet en mangelkorg med materialet från de åren. Det var hennes handskrivna böcker i bindningslära och i konstvävnadsteori samt alla hennes provvävnader, prydligt uppsatta på kartongark. Dessutom en pärm med analysprover. Motsvarande handskrivna teoriböcker har jag sett från andra elever, men att dessutom alla proverna finns kvar är nog lite mer unikt.

Då och då kommer jag att glänta på pärmarna och visa på olika vävnader och lägga ut Lenas vävbeskrivningar.


Materialet
Materialet består av två stora buntar med prover. Alla proverna är uppsatta på pappskivor med anteckning om vävteknik. Den ena bunten är prover som hör till konstvävnaden. Den andra bunten har en pärm med handvävt omslag –med ett mönster i HV-teknik.

Dessutom finns två inbundna böcker med Lenas renskrivna anteckningar från undervisningen i bindningslära och i konstvävnadsteori. I den senare boken finns också vävbeskrivningarna till övriga prover hon vävt. Allt mycket prydligt med inklistrade mönster på rutpapper.

Och så finns en gaffelpärm med analysprover. Tunna, tunna tyger som eleverna skulle analysera och rita ut bindningarna för, i en del fall också skriva ut vävnotor till.


Väfskolan

Analyspärmen

Hur ritade man

Bindningslära

Konstvävnader

Från Lenas prover

© Åsa Martinssons textilverkstad 2023