Textilverkstad

Lenas vävprover

Analyspärmen

En viktig del av undervisningen var att lära sig anlysera en vävnad och rita upp bindningen med hela inredningen. Proverna som de fick för att analysera är ofta mycket tunna och täta. Att analysera en väv betyder att man ritar ut bindemönstret och tar ut inredningen (solvning, trampning och uppknytning).

I pärmen sitter alla anlysproverna uppsatta med den uppritade analysen bredvid.
Här finns många spännande bindningar. Jag ska visa en del allt eftersom.

Proverna hålls fast av smala sidenband som är klistrade på sidan med små pappersremsor.

Eftersom det är dubbla inslag har Lena valt att här använda ett patronpapper (rutpapper) med dubbelt så många rutor på höjden som på bredden.

Till några av analyserna har Lena räknat på tätheter och garn och skrivit en "Vävnadsdisposition" - det som vi nu kallar vävsedel.

På Vävnadsdispositionen finns också uträkningar för garnåtgången.

Hur man ritade sin bindemönster beskriver jag i ett eget avsnitt.

© Åsa Martinssons textilverkstad 2015