Textilverkstad

Lenas vävprover

VäfskolanVid den tiden hette det Tekniska Väfskolan och den låg under det tekniska läroverket. På Lenas betyg står det: "läroverkets avdelning för Handvävning, omfattande utbildande av yrkeslärarinnor och utövare av textil hemslöjd". Lena gick sin utbildning i samma röda träbyggnad där jag själv ca 40 år senare lärde mig väva.

Lena följde undervisningen i sammanlagt 5 terminer. Först två terminer som ordinarie elev ht 1928 - vt 1929 och därefter tre terminer som specialelev "för att utföra större vävnader i olika tekniker".Enligt schemat från hösttermingen 1928 hade man undervisning i konstvävnadsteori, bindningslära, mönsterritning, handvävnadsteori, frihandsteckning, materiallära, mönsteranalys. Man hade 43 undervisningspass á 50 min. 26 av dem var praktik - i stort sett 2/3 av undervisningstiden. Det var långa dagar, från kl. 7,45 - kl 6 em, med en längre paus mellan 2,50 - 4,10 em. Mellan varje pass var det 10 minuters rast.

I betyget efter de två terminerna som ordinarie elev finns upptaget ämnena:
Teori: Bindningslära, Handvävstolar och konstvävnadsredskap, Textila råämnen, Mönsteranalys och Kalkylation.
Praktik: Mönsterteckning, Uppsättning av handvävstolar, Förarbeten till vävningen och Vävning för hand.

Schemat visar också vilka lärare hon hade. I alla ämnen utom bindningslära, materiallära och frihandsteckning hade hon vävläraren Hilma Stenwall. I bindningslära och materiallära Arthur Krebs och i frihandsteckning David Gerdner.

Arthur Krebs var skolans förståndare och son till Fritz Krebs, skolans första förståndare. Fritz Krebs var från början den enda läraren. Hilma Stenwall kom som vävlärare till skolan 1899, och verkade där till 1945. Då efterträddes hon av Ulla Cyrus-Zetterström som var lärare fram till 1976.

Om skolans första 100 år kan man läsa i Väfskolan - Textilinstitutet i Borås 1866 - 1966. En historik utarbetad av Esbjörn Carlson.

© Åsa Martinssons textilverkstad 2015