Textilverkstad

Lenas vävprover

Undervisningen i konstvävnad

Den inbundna boken om konstvävnader börjar med en uppräkning av vilka de svenska konstvävnaderna är.

Rosengång (bunden och lös)
Munkabälte
Upphämta eller Skälblad
Dukagång
Krabbasnår
Halvkrabba
Röllakan
Flossa
Rya
Snärjvävnad
Dubbelvävnad (Finnväv)
Flamskvävnad

För varje uppräknad konstvävnad finns det ett avsnitt i boken med beskrivning av hur de vävs och exempel på mönster.

Och till flesta av dessa finns det uppvävda prover.-------------------------------------------------------

I boken finns också beskrivningar till alla andra provvävnader.

Här ett exempel på en handduksväv (engelskt mönster). Ser man på bindemönstret är det en droppdräll. I boken är bara bottenväven nedskriven, men det ligger en liten lapp i boken där det står "Trampordning till bård på engelsk handduk." Kanske har de fått kvalitén och Lena har gjort en beskrivning med bara bottenbindningen och sedan vävt en bård, som inte kommit med i renskriften. Tänk om jag hade fått se det här medan hon levde och kunnat fråga.

© Åsa Martinssons textilverkstad 2015