Textilverkstad

Visby


Medeltid möter nutid - nutid möter medeltid.
Återskapande och nyskapande - medeltidsliv och nutidsliv
Sidorna handlar mest om textil, men även om hantverk av annat slag

Vi som driver den här sidan är Åsa och Martin, Åsa vävare och Morten kanik.
Vi överlåter till läsaren att avgöra vem som skriver. Ett jag kan vara den ena eller den andre.


Vävning

Annan textil

Textila redskap

Kurser, beskrivningar

Lenas vävprover

Återskapande

Artiklar

Our shop

Om oss / About us


Om Åsas arbete med kyrkotextil kan man läsa på en hemsida som nu håller på att uppdateras med material från 35 års erfarenhet.

Åsa och Martin har också ett gemensamt företag - Martinsson & Eriksson - det handlar om vävprogram och kurser.

Kontakt: info@textilverkstad.se

Om inget annat anges är alla foton våra egna.

© Åsa Martinssons textilverkstad 2023