Textilverkstad

Visby

Om oss

Åsa Martinsson är professionell vävare med Mästarbrev i handvävning, yrkesverksam med egen ateljé och har främst arbetat med kyrkotextil sedan 1980. Hon är utbildad i vävning i Borås och är fil kand i etnologi med arkeologi och konstvetenskap.

Under sex år var hon ordförande i Riksvävarna (tidigare Riksföreningen för Handvävning), en förening som hon varit medlem i sedan starten 1991 och är fortfarande aktiv inom som ordförande i regionen Gotlands Vävare. Hon är medlem i KRO/KIF och i föreningen Dragsnörena.

Åsa har deltagit i Medeltidsveckan på Gotland sedan starten 1984 och höll under flera år kurser på Kapitelhusgården. Medlem i Styringheim (SCA), Gutars Bågskyttar, och deltar i Battle of Wisby. Ledamot i styrelsen för föreningen Stavgard.

Martin Eriksson är präst och har varit domkyrkokomminister i Visby och ledamot av domkapitlet i Visby stift. Tidigare var han föreståndare för Stiftsgården Stjärnholm och därefter biskopadjunkt i Strängnäs. Han har särskilt ägnat sig åt studier i liturgik och kyrkolag och ekonomi. Efter pensioneringen har han börjat bedriva hantverk i liten skala och tillverkar redskap för vävning.

Martin har deltagit i Medeltidsveckan på Gotland sedan 1995 och varit ålderman i Medeltidsgillet på Gotland och var i elva år ledamot av Medeltidsveckans styrelse, några år som dess ordförande. Han har varit aktiv som kassör i Styringheim (SCA) och i Nordmark (SCA), är medlem i Gutars Bågskyttar och deltar i Battle of Wisby och har svarat för den avslutande minnesstunden.

Tillsammans har vi ett intresse för medeltida återskapande inom SCA och inom reenactmentvärlden. På Bornholms Middelaldercenter återskapade vi under fem år en medeltida bostadsmiljö, med egna handvävda textilier. Vi reser även till Middelaldercentret i Nykøbing F och får bo i köpmannens hus i sommarbostaden. Under medeltidsveckan har vi återskapat en medeltida vävverkstad på Gotlands Museum.

De senaste åren har vi engagerat oss i föreningen Stavgard och bott som frivilliga i järnåldershuset Bandelundahuset.

Tillsammans driver vi sedan 1999 handelsbolaget Martinsson & Eriksson, som har agenturen i Sverige och Danmark för WeavePoint, ett datorprogram för vävning och håller kurser i programmet.

Vi bor i Visby innerstad med ringmuren i trädgården.

© Åsa Martinssons textilverkstad 2022