Textilverkstad

Återskapande


Bornholm 2015 Foto: Bengt Arne Ignell

Återskapande - levandegöra medeltidens miljö

Som återskapare har vi ett brokigt förflutet. För Åsa började det med den första medeltidsveckan 1984. Martin kom med 1996 och var med i Medeltidsveckans styrelse i 11 år. I Gutars bågskyttar kom vi i kontakt med medeltida lägerliv på Bornholms Middelaldercenter. I Styringheim mötte vi det mer avancerade återskapandet av dräkter på syträffar ute på lilla Bjers. Det första Battle of Wisby 2011 gav på allvar kontakt med reenactmentgrupperna.

Vi har två specialkompetenser som vi stöttar vårt återskapande på, Åsa är handvävare med mästarbrev och etnolog, Martin är präst och teolog.

Vårt särskilda intresse är den medeltida miljön och den textila inredningen. Redan från början hade vi handvävda textilier i tältet och senare fick vi möjlighet att inreda och bo på stormansgården på Bornholms Middelaldercenter. Det projektet är nu avslutat efter fem säsonger.

Det som nu är på gång är att göra en medeltida vävverkstad så autentisk som möjligt.

I återskapandet använder man ofta manuskriptbilder. De allra flesta bilderna har bibliska motiv. Då är det viktigt att sätta in dem i sitt sammanhang. Här kommer Martins kunskaper in.

Här under bilderna finns en blandning av sådant vi gjort och gått vidare ifrån, och sådant som är mer aktuellt. Det blir på så sätt lite återskaparhistoria.

/2017Stormandsgården

Naamas vävstol

Textila redskap - kommer

Stavgard

Bildtolkning

Tälten

Bädden

Kök och matlagning


*Om Risma
Vi upptäckte ganska snart i vårt medeltidande att vi behövde vara en grupp och ha ett namn. Det blev då Risma. Det har kanske med åren blivit historia, men det får hänga med. Risma kommer från medeltidslatinet. Det svenska ordet är ris, som är en bunt av tyg eller papper. Risma är en hantverkande och skrivande grupp.

© Åsa Martinssons textilverkstad 2023