Textilverkstad

Lenas vävprover

Rosengångsprov i lös rosengång

Lenas bok med Svenska konstvävnader börjar med Rosengång. Hennes beskrivning:

Rosengången är en enkel skaftvävnad i 3, 4 el. 8 skaft, vars inslag i regel täcker varpen. Två varianter särskiljas: bunden och lös rosengång.

Den förra har en ripsartad yta och vävs oftast i 3 skaft; avigsidans inslagstrådar ligga löst och bildar ej något mönster.

I lös rosengång ligga inslagstrådarna på båda sidor löst, d.v.s. de gå vanligen över mer än en varptråd och bilda således ej någon avigsida.

Det finns två olika solvningar på 4 skaft i boken.
En "vanlig" V-punkt och en där punkten ersatts av tre trådar.


I boken finns en mönsterritning till en lös rosengång.
På ett kartongark finns hennes provväv uppsatt.


Jag ritade in mönstret i WeavePoint för att få fram inredningen och till sist jämförde jag resultatet med provväven.

Jag ritade först en rapport i Mönster, en rapport av första bården, för att få solvningen. Därefter gick jag över till Inredning och ritade i trampningen.

Det visade sig att Lena i sin mönsterritning använt den solvning som ger större mönsterformer.

Eftersom det var mest rött planerade jag att lägga in de röda inslagen som motsatsinslag. Varpen hade jag röd till att börja med för att lättare se mönstret.

Tuskafts- och kypertränderna ritades inte in. Bild 1.

Mönstret tredubblades i höjd och kypertränderna infogades. Innan jag lade in de röda motsatsinslagen bytte jag färg på varpen till ljust grått. Därefter infogade jag tuskaftsränderna och bytte färg på en del av motsatsinslagen. Bild 2.

När jag kontrollerade resultatet stämmer det med mönsterritningen, men inte med tygprovet. Så vad är fel? När man tittar närmare på provväven ser man att provet är vävt med en "vanlig" V-solvning. Kanske det var en solvning som man hade uppsatt och så vävde Lena sitt prov i den?

Efter att ha gjort om den till en ”vanlig” V-punkt stämde det ändå inte. Färgerna ligger tvärtom, man ser baksidan. Det beror på att Lena har ritat med höjning, det gjorde man på Väfskolan på den tiden. När jag vände uppknytningen stämde alla bårder utom den svarta. Lena har trampat lite annorlunda än hon ritat. Till slut blev det samma utseende som hennes vävprov. Bild 3.

Slutsats: –Lita aldrig fullt ut på att en beskrivning och ett prov helt stämmer överens.

Bild 1-3

Det här mönstret har jag använt till ett par grövre dynor. De finns beskrivna HÄR

Hur man går tillväga för att konstruera lös rosengång i WeavePoint beskriver jag i avsnitt 12 i självstudiekursen "Bindningslära med WeavePoint"

© Åsa Martinssons textilverkstad 2020