Textilverkstad

Återskapande


Packhuset på Gotlands Museum
Medeltidsveckan 2018

En medeltida vävverkstad

En berättelse om att återskapa en medeltida vävverkstad. Äventyret började på allvar under 2018 och fortsätter...

Vi har länge önskat att kunna visa upp en medeltida vävverkstad med rekonstruerade vävredskap. En grund har vi lagt genom att tillverka Naamas vävstol. Den här sidan visar hur vi har gjort och hur långt vi har kommit. Sidan kommer att fyllas på allt efter hand som det finns något nytt.

Naama har en facebook sida: Naama´s Loom.


Naama och hennes familj
Vem är Naama? Vår vävstol kallas för Naamas vävstol, för hon var den som uppfann vävkonsten.

Naamas vävstol
En berättelse om utvecklingen av vår vävstol.

Fasta solv - kommer

Vävskedar

Skyttlar och spolning

Naama on tour

Föredrag om Naamas vävstol
På medeltidsveckan 2018 höll jag ett föredrag om att återskapa en medeltida vävstol.
Föredraget har omarbetats till en artikel (pdf).
Här finns bilder och länkar till de manuskript vi använt oss av.

TILLBAKA

© Åsa Martinssons textilverkstad 2019