Textilverkstad

Verkstäder

Att sy en knapp

Jag har funderat över varför alla beskrivningar hur man syr knappar utgår från en rund tygbit. För mina första knappar utgick jag också från en rund tygbit - och gjorde min beskrivning här på samma sätt.

På de bilder av fynd jag sett (t.ex. i Textiles and Clothing om fynden från London) är det svårt att se vilken form tygbiten man sytt knapparna av har.

När man syr av en cirkelrund tygbit blir det ganska mycket spilltyg över. Visserligen kan man använda det till att fylla knapparna med men med tanke på hur man tog tillvara på varje tygbit verkar det inte rimligt.

Om man istället använder en kvadrat så kommer allt tyg till användning. Man syr runt på samma sätt, viker in och fortsätter att runt, runt tills knappen blivit hård och rund.
Den "gamla" beskrivningen som utgår från en rund tygbit


Börja med en rund tygbit (här 4,5 cm). För att få knappen hårdare lägger man in en liten bit tyg. Sy med små förstygn runt kanten ett par mm in. Vik ihop fyllningen och drag åt.


Håll ner tyget och sy runt en gång till. Dra ihop hårt. Fortsätt att sy runt och dra ihop tills knappen känns fast och hård. Forma knappen under tiden mellan fingrarna. Sy till sist några stygn tvärs över.


Sy till sist några stygn tvärs över. Man kan avsluta med att sy ett stygn tvärs igenom knappen. Fäst tråden väl. Knappen blev 1,5 cm.


© Åsa Martinssons textilverkstad 2012