Textilverkstad

Textila redskap

Smala band


I Väskinde kyrka fann man vid en arkeologisk undersökning 1953 under landsantikvarie Greta Arwidssons ledning en liten bandgrind under kyrkgolvet. Materialet är horn, troligen älg. Den är skuren ur ett något konkavt stycke och har inskuren dekor med inlagd svart färg. Den är daterad till medeltidens senare del, med ett frågetecken.

Grinden har plats för 11 trådar. Det finns extra hål vid sidorna, så 13 trådar är det mesta det går att väva med.

Bandgrinden ingår i Historiska museets samlingar - 120034_HST

Vi har endast hittat tre medeltida bandgrindar, den från Väskinde och två från Bergen. Går vi bakåt i tiden hittar vi inget förrän på 300-talet vid den romerska limes. Det är bandgrindar med utrymme för få trådar, 7 – 11 trådar.


Vi lät göra "kopior" i akrylplast. De är så lika originalet det går i storlek och form. Storlek 5,5 x 5,5 cm.
De är beställda i nio färger. Det är inte alltid alla finns i lager.
Vad kan man väva med så få trådar? Släta band naturligtvis, men går det att väva in mönster?

Det blev ett litet häfte (10,5 x 10,5 cm) med beskrivningar. Man kan väva förvånansvärt många mönster. Häftet beskriver mina provvävningar och visar hur det går att göra fler variationer.

Det blev också en liten miniatyr, som går att väva med. Några har vi gjort som örhängen.


I mönstrade band plockar man de trådar som bildar mönster. Till det behöver man en skyttel med spetsiga ändar. Vi tog fram en liten skyttel i trä, 10 cm. Den rymmer inte så mycket inslag, men banden är ju smala så det går inte åt så mycket inslag.


Köp häftet: Martinsson & Erikssson - produktioner

TILLBAKA

© Åsa Martinssons textilverkstad 2023.